Formulari de certificació deslocalitzada

Formulari que dóna la possibilitat d’expedir automàticament (prèvia sol·licitud ) certificacions que donen raó de fets ocorreguts en altres municipis, naixement, defuncions, matrimonis. Sempre i quan  estiguin dintre del programa INFOREG  (aplicació informatitzada del registre civil) .

Adjunts: