Modificació noms i cognoms

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, té per objectiu fomentar la presència de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i avançar en la generalització del seu coneixement per part de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Els noms i els cognoms són elements identificadors de les persones. Per aquest motiu té una importància cabdal que els ciutadans i les ciutadanes tinguin l’opció d’adequar, mitjançant un procediment ràpid i senzill, la grafia dels noms i cognoms a l’ortografia normativa.