Abonament Zona Blava Segones Residencies

PER GAUDIR DE L'ABONAMENT 2020 DE LA ZONA BLAVA CAL ENVIAR EL FORMULARI. 

3 Pasos previs: 

1. Estar al corrent de pagament del rebut de l’IBI de l’any 2019. Disposar de la Referència cadastral: combinació de 20 números i lletres i tenir-ho a disposició per poder omplir el formulari. 

2. Fer pagament de 65 euros per gaudir de l’abonament d’estiu de la Zona Blava del municipi.
HI HA 3 MANERES DE FER EL PAGAMENT:

(A) CLIENTS DE "LA CAIXA"  amb línia oberta
Seleccionar pestanya: “pagaments i impostos”
Seleccionar una entitat emissora
Impostos municipals, multes i taxes
Introdueix el codi entitat: 

(B) ALTRES ENTITATS: transferència bancària:
Número: ES25 0128 1551 2505 0000 4411
Inscriure la matrícula del cotxe a registrar.

(C) ALS CAIXERS AUTOMÀTICS DE LA CAIXA (24 h X 365 dies):
Pagaments a tercers, Ajuntaments
Seleccionar: Pagaments, Impostos i devolucions
Operar sense codi de barres
Codi entitat:  
Inscriure la matrícula del cotxe a registrar.

3. Omplir, adjuntar els 2 rebuts (Rebut pagament Zona Blava, rebut de pagament de l’IBI 2019)  i enviar el formulari: 

(Una vegada ens faci arribar el formulari de pagament, caldrà esperar 48 hores perquè s’activi la Zona Blava)

*L’abonament NOMÉS fa referència a la Zona Blava. NO a la Zona Vermella, per la qual sempre caldrà treure tiquet, ni a la Zona Verda que és exclusivament per a residents.

Formulari Abonament Zona Blava 2020

Segones Residències

Navega...
Navega...

Protecció de dades