Via Pública i Edificis Municipals

Regidor:

Xevi Coll
Correu: xcoll@pals.cat
Tel: 972 63 61 61

Horari d'atenció al públic: hores concertades

Contacte:

Francesc Yruela
Correu: millorempals@pals.cat 
Tel: 972 63 61 61

Tècnica:

Mariona Virgili
Correu: mediambient@pals.cat 
Tel: 972 63 61 61


a) Àmbit d’actuació:

 • Vies públiques.
 • Brigada Municipal.
 • Manteniment d’edificis públics.
 • Equipaments municipals.

b) Funcions i competències:

 • El manteniment de les vies públiques urbanes: carrers, places, i parcs, jardins.
 • El manteniment dels edificis, equipaments i instal·lacions municipals.
 • La gestió de la Brigada Municipal.
 • La gestió i el control dels serveis funeraris i del cementiri municipal.
 • La gestió de les competències municipals en el control d’activitats.
 • La gestió de llicències d’ocupació de via pública.
 • La gestió del patrimoni que estigui directament adscrit a l’Àrea: cementiri i magatzems municipals.
 • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.

TRÀMITS DESTACATS

Queixes, Suggeriments i Consultes
https://pals.eadministracio.cat/catalog/t/70255981-e742-472f-bc50-71035be9c86c