Actuacions de millora a la xarxa d’aigua potable

31/01/2023

Interrupció en el subministrament d'aigua potable

L'Ajuntament de Pals informa que, amb motiu de les actuacions de millora a la xarxa d'aigua potable, es realitzarà una interrupció en el subminsitrament de la mateixa el dia 1 de febrer, entre les 8 i les 13 h. 

Zona afectada:

C/ Avi Rajoler – C/ Del Torrent – C/ Sant Domènec – C/ Carmany - C/ Barri la Fábrica - C/ Olivera – Mas Salvi.