BAN MUNICIPAL sobre les actuacions del Registre Civil en vigència de l'Estat d'Alarma

12/05/2020

L’alcalde de Pals, Carles Pi, informa de l’aprovació i aplicació d’un BAN MUNICIPAL sobre els serveis essencials de l’Administració de Justícia:

Per acord de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s’ha ampliat l’acord de 13 de març de 2020 pel qual es van establir els serveis essencials de l’Administració de Justícia durant la vigència de l’estat d’alarma declarat com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus COVID-19 per incloure l’expedició de certificats de fe de vida i estat així com la inscripció d’adopcions entre les actuacions que han d’atendre els Registres Civils.

Els certificats de fe de vida són necessaris per mantenir la percepció d’una prestació en determinats supòsits i també en alguns casos per accedir a l’anomenat “bo social”, el descompte en la factura elèctrica fixat pel Govern i destinat als col·lectius de consumidors econòmica o socialment més vulnerables.

Respecte a les inscripcions d’adopcions, en el seu acord, la Comissió Permanent justifica la seva resposta "donada la naturalesa i la finalitat de la inscripció i els efectes que produeix la mateixa, a l'estar expressament incloses en aquestes actuacions essencials les inscripcions de naixement".

Segons els nous acords adoptats per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s’entenen com «serveis essencials» els següents:

 

Llicències d’enterrament.

 

Matrimonis in articulo mortis;

 

Naixements en termini peremptori (quan estigui proper el venciment del termini d’inscripció);

 

Expedició de certificats de fe de vida i estat;

 

Inscripcions d’adopcions.

 

Les dades de contacte són les següents:

 

Horari d’atenció de 9h a 14h, truqueu al telèfon: 972.63.61.61.

 

Correu: registrecivil@pals.cat

 

Fora d’aquest horari, truqueu al telèfon: 972.94.62.26.

 

(Deganat del partit judicial / Jutjat de guàrdia segons el partit judicial).

 

Informació addicional