Convocatòria per a l’elecció del/de la jutge/ssa de Pau titular

08/11/2022

Finalitzat el període de quatre anys pel qual fou nomenat l’actual jutge de pau titular de Pals, s’obre convocatòria pública per a l’elecció i nomenament de l’esmentat càrrec per un període de quatre anys.

Les persones interessades en prendre part en el procediment selectiu han de complir els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola
  • Ser major d’edat
  • Residir al municipi de Pals
  • No estar afectat en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la LOPJ.
  • No incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat i prohibicions regulades als articles 389 a 397 de la LOPJ.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Ajuntament de Pals, de dilluns a divendres de 9 a 14 h.

 

Informació addicional