Eleccions al Parlament de Catalunya 12 de maig de 2024. Consulta i reclamacions del cens electoral

21/03/2024
El període d’exposició pública del cens electoral que es podrà consultar i presentar reclamacions és del 25 de març a l’1 d’abril, ambdós inclosos

Atesa la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 12 de maig de 2024 s’ha establert un calendari electoral amb les dates més rellevants.

El termini per consultar i presentar reclamacions al cens electoral electoral (tancat a data 1 de gener de 2024) és del 25 de març a l’1 d’abril de 2024 (ambdós inclosos). Durant aquest termini qualsevol persona podrà formular reclamacions que s’hauran d’adreçar a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral.

Les reclamacions poden presentar-se directament a les Delegacions Provincials de l’Oficina del Cens Electoral corresponent, a l’Ajuntament o als Consolats.

El telèfon d’atenció al públic de l’Oficina del Cens Electoral durant el període electoral serà el 900 343 232 en horari de matins de 9 h a 14 h, de dilluns a divendres

Podeu consultar el calendari electoral i tota la informació relativa a les eleccions al Parlament de Catalunya a la web de l’INE, a la web eleccions.gencat.cat i a la web del Ministeri