Informació als veïns de la zona de Mas Tomasí

07/10/2022

Recentment l'Ajuntament de Pals ha signat el contracte d’adjudicació de les obres d’urbanització de la Fase VIb de Mas Tomasí. Informem als veïns afectatats que:

  1. Per tal de dur a terme les tasques d’excavació de rases, amb la major brevetat possible, es tancarà durant tres setmanes l’accés a tota la zona, prèvia senyalització amb 48 hores d’antelació.
  2. En cas que vulgueu tenir una entrevista amb la Direcció Tècnica de les obres, per tal de resoldre possibles afectacions a la finca que és de la vostra propietat, us demanem us poseu en contacte amb la recepció de l’ajuntament (telèfon: 972/636161 o bé, al correu electrònic ajuntament@pals.cat), i faciliteu un telèfon i un correu electrònic de contacte, per tal de concertar la cita corresponent.