Sol·licita la teva targeta per estacionar al nucli antic de Pals

15/01/2024

Les targetes antigues seran vàlides fins al 28 de març de 2024.

El centre de Pals és la zona del municipi amb més afluència de turisme a peu durant èpoques estiuenques i també acull gran nombre d'habitatges que són primera residència durant tot l'any. Amb l'objectiu de regular l'estacionament de vehicles al nucli antic, l'Ajuntament posa a disposició de la ciutadania dues modalitats de targeta per poder-hi aparcar. Les targetes vigents des del 2021 al 2023, seran vàlides fins al 28 de març del 2024. Després, caldrà utilitzar les corresponents a les anualitats 2024, 2025 i 2026. Ja es poden sol·licitar a les dependències de la Policia Local.

La primera modalitat de targeta està pensada per a vehicles que paguin l'Impost de Circulació a Pals i estiguin donats d'alta al nucli antic. La regulació afecta els carrers Cementiri, La Mina, Creu, Abeurador, Paul Companyó, Raval, La Font i Hospital, així com a la plaça Major.

Les persones que compleixin amb les característiques esmentades, podran demanar la targeta d'estacionament a la Policia Local si aporta el DNI del titular del contracte o els rebuts, la targeta de les anualitats del 2021 al 2023, el rebut de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica o l'Impost de Béns Immobles del 2023, o la documentació del vehicle en casos de rénting o lísing.

En cas de pèrdua, caldrà abonar 20 € per aconseguir el duplicat de la targeta. Per resoldre dubtes, la policia posa a disposició el telèfon 97 266 77 77.

Informació addicional

  • targetes