Tall de subministrament d’aigua el proper 6 de juliol

03/07/2020

Informar-vos que dilluns 6 de juliol, es produirà un tall de subministrament d’aigua al carrer del Golf de la Platja de Pals degut a la connexió de la xarxa d’aigua pel desviament d’un tram de canonada a l’alçada de la comunitat Pino Verde. L’afectació és a la comunitat Pino Verde i comunitats llindars. Es reestablirà el servei tant bon punt acabin les tasques de connexió.

Cal destacar que s’han repartit avisos per escrit als veïns i veïnes afectats.