Certificats d'Homologació - Informes tècnics

Adjuntem PDF's

  • Informe tècnic sobre el Pla d’actuació Municipals per a riscos especials multirisc de l’ajuntament de Pals
  • Informe tècnic sobre el Pla d’actuació Municipals de les aigües marines  de l’ajuntament de Pals

Adjunts: