abonaments zona blava

Com cada any tots els veïns de Pals podran estacionar de forma gratuïta (veïns que paguin l’impost de vehicles de tracció mecànica)  a la zona blava del municipi.

L’ajuntament de Pals, ofereix 3 tipus d’abonament per la zona blava 2022:

Segones residencies: estar al corrent de pagament del rebut de l’IBI de l’any 2021.  
Treballadors: cal disposar de contracte de treball d'una empresa amb seu a Pals.
Visitants i turistes: abonaments de 7, 15 i 30 dies per facilitar als usuaris l’ús de la zona blava.