Grups municipals

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals. 

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals. Cada regidor i regidora haurà d’adscriure’s com a mínim a una comissió.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

 

Grup Municipal Junts x Pals - Acord Municipal (JxP-AM)
  Senyor Carles Pi Renart
Senyora Eva Safont Coll
Senyor Xavier Coll Rovira
Senyora Glòria Sicars Badia
Senyora Margarita Sicars Badia
Senyora Maria Martín Ortega
Senyor Martí Duran Bofill
Portaveu titular Senyor Carles Pi Renart
Portaveu suplent Senyora Eva Safont Coll

 

Grup Municipal Coalició per Pals-Compromís-Candidatura de Progrés (CP)
  Senyor Narcís Subirana Feliu
Senyor Pere Bofill Parals
Portaveu titular Senyor Narcís Subirana Feliu
Portaveu suplent Senyor Pere Bofill Parals

 

Grup Municipal Som Poble - Junts - Compromís Municipal (CM)
  Senyor Alexandre Creixell Hontangas
  Senyor Narcís Reig Espinós
Portaveu titular Senyor Alexandre Creixell Hontangas
Portaveu suplent Senyor Narcís Reig Espinós