Comissions informatives

Es constitueixen les Comissions Informatives de caràcter permanent següents:

 

a) Comissió Informativa d’Administració General

Inclou les matèries relacionades amb les Àrees de Governació i Règim Intern,
Contractació, Innovació i Noves Tecnologies i Comunicació, Participació Ciutadana i
Transparència

b) Comissió Informativa de Gestió Econòmica

Inclou les matèries relacionades amb l’Àrea de Serveis Econòmics.

c) Comissió Informativa de Territori

Inclou les matèries relacionades amb les Àrees d’Urbanisme i Habitatge, Via Pública i
Edificis Municipals, Platges, Medi Ambient i Agricultura.

d) Comissió Informativa de Serveis a la Ciutadania.

Inclou les matèries relacionades amb les Àrees de Turisme, Mercats i Promoció
Econòmica, Joventut, Educació, Festes i Actes Populars, Acció Social, Gent Gran,
Salut i Igualtat, Cultura i Esports.

 

Amb excepció de la Comissió Especial de Comptes, que es regirà, entre altres, pels articles 58 i 101 del TRLMRLC, les Comissions Informatives de caràcter permanent celebraran reunions ordinàries de caràcter bimensual, el tercer dimecres no festiu del mes corresponent, a la Sala de Reunions de la Casa Consistorial de Pals, a les 19.00 hores. No obstant això, es podran celebrar sessions extraordinàries quan la seva Presidència ho decideixi, o quan ho sol·licitin els membres de la Comissió que constitueixi la quarta part de la seva representació.

 

Enllaç: BOP 137/2023 14-07-2023