Pla Local de Seguretat

El Pla local de seguretat neix amb l’objectiu de DONAR UNA RESPOSTA A LES DEMANDES DE LA CIUTADANIA EN TERMES DE SEGURETAT.

La finalitat del Pla local de seguretat de Pals és ordenar els objectius estratègics i les actuacions de l’Ajuntament de Pals en matèria de seguretat pública, especialment les de la policia . El Pla Local de seguretat cerca, també, la participació i col·laboració entre les administracions que tenen competències en la matèria.

Per aconseguir l’objectiu global del Pla, es defineix un programa de treball que es durà a terme amb la participació de la ciutadania i la cooperació de tots els operadors municipals, no només aquells que tenen una responsabilitat directa en matèria de seguretat. Es necessita un diàleg permanent que permeti conèixer millor les percepcions i opinions de la ciutadana. Amb un bon coneixement de les demandes dels ciutadans i amb la integració de l’esforç dels operadors municipals, PALS ha d’esdevenir un municipi encara més segur.

Adjunts: