23Maig2019

Sou aquí: AJUNTAMENT Consistori Grups municipals

GRUPS MUNICIPALS

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals.

El grup municipal té reconeguts drets col·lectius i és al grup a qui es dóna presència a les comissions informatives municipals. Cada regidor i regidora haurà d’adscriure’s com a mínim a una comissió.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

Fruit de les eleccions locals del 24 de maig de 2015 el consistori ha passat a tenir quatre grups municipals, corresponents a les quatre candidatures que van obtenir representació:

1. Junts per Pals-Acord Municipal (JxP - AM)
Portaveu titular: Sílvia Monar i Aynier
Portaveu suplent: Martí Duran i Bofill

2. Compromís amb Pals
Portaveu titular: Maria Lluïsa Farràs Muñoz
Portaveu suplent: Narcís Subirana Feliu

3. PDeCAT
Portaveu titular: Sergi Brull i Costa
Portaveu suplent: Maite Servià i Pericay

4. Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC - CP)
Portaveu titular: Marisol Perea Martín
Portaveu suplent: Estefanía Peralta Rubio

Enllaç edicte BOPG