16Setembre2019

Sou aquí: INICI Notícies Actualitat PLE D’APROVACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

PLE D’APROVACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL

Ahir, 2 de juliol, a les 19:30 h, va tenir lloc el primer ple de la nova legislatura on calia aprovar el cartipàs municipal pel mandat 2015-2019. Els acords principals es poden resumir en els punts següents:

 • L’alcaldessa nomena els tinents d’alcalde: Sergi Brull i Costa (1r tinent d’alcalde), Martí Duran i Bofill (2n tinent d’alcalde) i Maite Servià i Pericay (3r tinent d’alcalde).
 • Es crea la Junta de Govern Local (JGL), presidida per l’alcaldessa i on hi assistiran tots els regidors del govern. A la Junta de Govern es prenen les decisions pel funcionament diari del consistori.
 • Es nomenen els regidors delegats:
  • Àrea de Governació: Sílvia Monar i Aynier
  • Àrea d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social: Martí Duran i Bofill
  • Àrea  d’Urbanisme: Maite Servià i Pericay
  • Àrea de Serveis, Medi Ambient i Agricultura: Sergi Brull i Costa
  • Àrea de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació: Sílvia Monar i Aynier
  • Àrea  de Joventut, Esports i Noves Tecnologies: Xavier Coll i Rovira
  • Àrea de Cultura, Festes, Comunicació i Participació ciutadana: Mireia Bonilla i Oliveras
  • S’aprova el règim de sessions del ple, que serà un cop cada dos mesos (la normativa diu que ha de ser mínim un cop cada tres mesos), concretament el segon dijous de mes a les 19:30h.
  • S’aprova el règim de sessions de la Junta de Govern Local, que serà dos cops al mes, concretament el primer i tercer dimecres del mes.
  • S’aprova el règim de les comissions informatives de caràcter permanent on es dóna comptes a tots els regidors del consistori de la feina feta i els acords que cal prendre. Es portaran a terme un cop cada dos mesos, el dilluns abans del ple. En aquestes comissions hi assistiran, tot i no ser obligatori, tots els regidors, tant del govern com de l’oposició i s’informarà puntualment de tots els temes treballats.
  • S’aprova la creació del Consell de Comunicació local, format per l’alcaldessa que el presideix, el 1r tinent d’alcalde (Sr. Sergi Brull), el regidor de Noves Tecnologies (Sr. Xavier Coll) i la regidora de Comunicació (Sra. Mireia Bonilla). També es poden convocar, quan la presidenta així ho decideixi, els altres regidors del govern i de l’oposició i personal tècnic. Aquest consell tindrà la finalitat de marcar les línies estratègiques de la comunicació del consistori (web, butlletins informatius, publicitat,...).
  • Es manté la Comissió de Treball del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal).
  • S’aprova, finalment, el règim de dedicació dels membres de la corporació. L’alcaldessa passarà a tenir dedicació completa (fins ara tenia dedicació parcial) amb un sou de 35000€ bruts anuals. La resta de regidors, tant del govern com de l’oposició, continuaran cobrant per les sessions (plens 300€, comissions informatives 200€ i juntes de govern 250€) a les quals assisteixin.