17Setembre2019

Sou aquí: INICI Notícies Actualitat RESUM DEL DARRER PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL PASSAT DIJOUS DIA 19 D’AGOST

RESUM DEL DARRER PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL PASSAT DIJOUS DIA 19 D’AGOST

Després de la situació generada ahir, 19 d’agost, en el ple extraordinari de l’Ajuntament de Pals celebrat a les 20:00h a la Sala de Plens municipal, que tenia com a punt principal la situació actual del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) creiem absolutament necessari fer un pronunciament oficial que permeti tenir una visió clara, real i imparcial del seu desenvolupament, que podríem desglossar en els següents punt:

1. Lamentem profundament l’actitud de molts dels assistents a la sessió plenària, els crits, aplaudiments, recriminacions i constants interrupcions. Ens agradaria recordar que el Ple és el principal òrgan de govern de l’Ajuntament i que, per tant, es mereix el màxim respecte. L’alcaldessa, en virtut de les seves funcions, va haver de posar ordre en repetides ocasions.

2. En la mateixa línia, ens entristeix el paper que han adoptat els grups de l’oposició, instal·lats en la crítica permanent, destructiva, infundada, el to de bronca i la recerca de rèdit polític.

3. Davant les queixes per la manca d’espai, recordem que, jurídicament, el Ple Municipal s’ha de realitzar a la Sala de Plens de la casa consistorial i que només es pot proposar un canvi d’ubicació per causes de força major. El ple d’ahir no ho era.

4. En referència al tracte dispensat pel govern als membres de l’oposició i al públic assistent, només ens cal afegir que el Ple és un òrgan de decisió i de debat polític i, que pel seu correcte funcionament, cal regular les intervencions perquè no es converteixi en un espectacle, tal i com alguns pretenen.

5. Ens reafirmen en la total transparència en el procés de redacció del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal). Tots els veïns i veïnes del poble de Pals han pogut expressar les seves queixes, suggeriments, dubtes o reticències en el procés de participació que es va portar a terme en el seu moment, així com en el període d’al·legacions o bé concertant visita amb l’alcaldessa o la regidora d’urbanisme.

6. Aclarim que la regidora d’urbanisme va respondre totes les preguntes formulades amb arguments suficients per resoldre els dubtes que hi poguessin haver i que es resumeixen a continuació:

- La redacció del nou POUM no pretén cap altra cosa que refondre tota la tramitació urbanística portada a terme en des del 1986 i corregir alguns defectes normatius que tenia,  així com actualitzar-se respecte els Plans Territorials supramunicipals.

- El POUM anterior, ha condicionat, sense poder-ho evitar, la redacció del nou planejament. Per això, el nou pla no incorpora 2479 nous habitatges sinó 84. La resta d’habitatges previstos són els que contemplava el primer pla i que primerament amb una Revisió Parcial (que va quedar anul·lada) i posteriorment amb una Modificació Parcial de Pla General, s’ha aconseguit traslladar del paratge de Roca Blanca al paratge de Rodors. Desclassificar aquests terrenys podria comportar pèrdues econòmiques per valor de més de 150 milions d’euros en concepte de compensacions, l’equivalent a uns 25 anys de pressupost municipal.

- S’han demanat 54 informes a organismes externs, dels quals se n’han rebut 34 i només 2 són desfavorables.

- S’està treballant amb les al·legacions presentades, intentant resoldre amb la màxima celeritat aquelles més simples i estudiant amb deteniment aquelles que tenen major complexitat. La resposta a totes elles es farà pública amb l’aprovació provisional del pla.

- Tots els  paratges amb sòl urbanitzable contemplen les respectives zones verdes.

- El nou planejament, a més de garantir la regulació de l’activitat urbanística al municipi, també preveu la creació de zones d’aparcament municipal, nous vials, zones verdes,...

- Al mes de setembre està previst aprovar el Catàleg de Masies que es tramita juntament amb el POUM.

- Es garantiran sempre els serveis a les zones de població habitades. La possible construcció d’habitatges de protecció oficial a la zona de la platja hauria de representar una oportunitat per la millora de serveis a la zona i, no pas, un inconvenient com plantegen alguns. El municipi de Pals és molt gran i la seva població no es troba només al centre del poble.

- Mentre dura el tràmit d’aprovació del nou planejament, s’estan resolent tots els tràmits dels veïns i veïnes afectades, per tant, l’ajuntament no està parat.

 Per tant, des de l’equip de govern es vol remarcar que s’ha mantingut una voluntat clara de redactar un nou planejament sostenible, respectuós amb el medi ambient i que atengui a les necessitats reals del municipi, amb criteris de transparència i de participació, tal i com s’ha demostrat al llarg del procés i en totes les explicacions donades.