15Setembre2019

Sou aquí: Memòria Estadística 2015

Memòria Estadística 2015

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat a l'Ajuntament la Memòria de Serveis Socials de l'any passat, que recull i analitza les dades dels diversos municipis de la comarca.

El Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat la Memòria de Serveis Socials 2015, que recull i analitza les dades de totes les intervencions i assistència prestada al llarg de l'any passat a la comarca. En el cas de Pals, durant el 2015 els professionals de l'àrea van atendre fins a 318 persones, majoritàriament unitats familiars amb problemàtiques vinculades a la conjuntura econòmica, com ara la falta d'habitatge, les dificultats laborals i la manca de productes de primera necessitat com els aliments. Entre les més de 300 persones ateses, una àmplia majoria és nascuda a Catalunya o Espanya (60%), predominantment en edat adulta o de la 3a edat.

Un any més, s'han prestat serveis i assistència en un ampli ventall d'àmbits, com ara la distribució d'aliments, l'atenció psicològica, l'atenció domiciliària, el suport educatiu, l'orientació laboral, l'acollida de persones nouvingudes o la fisioteràpia. Destaquen, per la seva novetat, quatre serveis concrets que es van anar posant en marxa de bell nou al llarg de 2015: el transport adaptat al Centre de Dia Palafrugell Gent Gran; el transport adaptat per a visites mèdiques d’especialista a Palamós; el Servei d’Integració Educativa, consistent en sessions de reforç escolar i hàbits d’estudi per a alumnes que no disposen dels recursos o reforços necessaris en el seu entorn familiar; i l'Ubuntú - Grup de dones, projecte de suport psicosocial per a persones que, per la seva situació familiar i econòmica, presenten risc d’aïllament i marginació social.

Les portes d’accés a aquest ampli ventall de serveis i cobertures són els serveis socials bàsics d'atenció social, que ofereixen la tramitació i sol·licitud de tot un seguit d'ajuts i prestacions i, a més, ofereixen seguiment personalitzat de cada cas, presten els serveis més immediats i deriven els usuaris a serveis especialitzats quan la situació així ho requereixi. En el cas de Pals, la gestió dels serveis socials bàsics d'atenció social està delegada en el Consell Comarcal, però l’Ajuntament disposa d’un petit fons per fer ajudes socials directes, com ara beques per al Casal d'Estiu, ajuts alimentaris, ajuts escolars, ajuts d'emergència i col·laboració amb entitats.

 

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Memòria Serveis Socials. 2015..pdf)Memòria Serveis Socials 2015[ ]515 Kb