17Setembre2019

Sou aquí: Què és el POUM

Un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és un instrument de planificació urbanística del territori que permetrà esbossar el futur del municipi de Pals..

El POUM ha d’ordenar el creixement i millorar la imatge del municipi, els serveis i els equipaments, així com, l’espai públic, els espais verds, i també definir el model de mobilitat local i fixar les bases del model econòmic del municipi. Al POUM, en definitiva, li correspondrà dibuixar el municipi que volem per a les generacions futures.

Així doncs, l’objectiu bàsic del POUM és garantir el desenvolupament urbanístic sostenible de Pals, a partir de la definició d’un model que tingui en compte:

1. La protecció del medi natural.
2. Els sectors productius
3. L'àrea urbana

S’informa a tots els interessats que es pot adquirir el Cd amb la documentació del POUM, a la recepció de l’Ajuntament de Pals, de dilluns a divendres de 08.00h a 15.00h i el dijous de 16.30h a 20.00h, al preu de 5 euros.

Si el voleu descarregar via Internet, clic aquí