Cal deixar reposar les cendres abans de llençar-les

18/02/2023

Amb l’arribada del fred, s’incrementen les incidències ocasionades l’abocament de cendres mal apagades als contenidors, alguns dels quals s’incendien. Com es veu a la fotografia, un contenidor d’orgànica ha acabat incendiat a causa d’aquesta mala praxi.

Quan retirem les cendres:

  • Cal tenir precaució de guardar-les a casa, i quan estiguin ben fredes i del tot apagades posar-les en una bossa de plàstic.
  • Llençar-les al contenidor de REBUIG (gris) sempre dins d’una bossa tancada per evitar escampar-les pel carrer en el moment de buidar-les.
  • També es poden aplicar al jardí com a fertilitzant, ja que són molt riques en potassi.