Àrea Protecció Civil

La Policia Local ha assumit les tasques de revisió ,control  i adequació dels plans de  Protecció Civil de Pals. Per tot això s’ha creat una àrea depenent de la Prefectura a on s’encabeixen totes les actuacions que emanen de la Llei 4/1997 de 20 de Maig de Protecció Civil de Catalunya i les següents disposicions i decrets.

Les tasques encomanades són el seguiment , revisió ,desenvolupament i promoció dels plans de Protecció Civil segons normativa establerta en aquests casos. Tanmateix també es realitzen diferents controls i si s’escau redaccions  dels PAU’s , que afectin a les activitats tan públiques com privades del nostre municipi, amb la col·laboració del Consell Comarcal i la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya (Generalitat de Catalunya).

Podeu contactar amb l’Àrea de Protecció Civil /Policia Local

Per telèfon: 972 66 77 77 / 629 311 300
Per correu: protecciocivil@pals.cat
Personalment: Plaça Catalunya, s/n, Pals

Organigrama:
Cap del Cos: Sr. Martí Alonso Ferrer
Responsable municipal de Protecció Civil: Sr. Miquel Lopez i Cateura