Innovació i Noves tecnologies

Regidor Innovació i Noves Tecnologies

Xavier Coll i Rovira
Correu: xcoll@pals.cat
Horari d'atenció al públic: hores convingudes

Contacte Innovació i Noves Tecnologies: 

Francesc Yruela
Telèfon de contacte: 972 63 61 61
Correu: novestecnologies@pals.cat


a) Àmbit d’actuació:

  • Innovació.
  • Noves tecnologies.

b) Funcions i competències:

  • La gestió dels sistemes i equips informàtics i les noves tecnologies.
  • El desenvolupament i gestió dels webs i perfils de l’Ajuntament.
  • El desenvolupament de l’administració electrònica.
  • La seguretat electrònica.
  • La planificació de les necessitats de millora i innovació tecnològica en totes les àrees de l’Ajuntament, i la seva implantació.
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.


L’Ajuntament de Pals ha rebut una subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2024  de la Diputació de Girona, de 1.566,04 €  que ha estat destinada a la compra d'un    Sistema de Alimentació Ininterrompuda de tecnologia On-line de doble conversió , per garantir el bon funcionament i protegir el Servidor i les dades personals de possibles falles del subministrament elèctric.

 


Adquisició de nou material informàtic

L'Ajuntament de Pals ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona destinades a ajuntaments de fins a 20.000 habitants, finançades pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència- Next Generation (Ordre TER/836/2022, reguladora de les subvencions destinades la transformació digital i modernització de les entitats locals).

La Diputació ha dotat al consistori amb 2 ordinadoors portàtil i 2 monitors, maquinària i infraestructures digitals per al teletreball en un entorn col·laboratiu.