Innovació i Noves tecnologies

Regidor Innovació i Noves Tecnologies

Xavier Coll i Rovira
Correu: xcoll@pals.cat
Horari d'atenció al públic: hores convingudes

Contacte Innovació i Noves Tecnologies: 

Francesc Yruela
Telèfon de contacte: 972 63 61 61
Correu: novestecnologies@pals.cat


a) Àmbit d’actuació:

  • Innovació.
  • Noves tecnologies.

b) Funcions i competències:

  • La gestió dels sistemes i equips informàtics i les noves tecnologies.
  • El desenvolupament i gestió dels webs i perfils de l’Ajuntament.
  • El desenvolupament de l’administració electrònica.
  • La seguretat electrònica.
  • La planificació de les necessitats de millora i innovació tecnològica en totes les àrees de l’Ajuntament, i la seva implantació.
  • En general, qualsevol altra activitat relacionada amb l’àrea que sigui de competència d’aquesta, que no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un/a altre/a regidor/a.

L’Ajuntament de Pals ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona que ha estat destinada a millorar la implantació del teletreball arran de la Covid-19.