Comunicació habitatge d'ús turístic

D’acord amb les noves directius marcades per la Generalitat de Catalunya a  partir del 15 de setembre de 2021, l’habilitació dels habitatges d’ús turístic (inici d’activitat, canvi de titular i baixa) es realitzarà únicament des del Canal Empresa de la Generalitat, de manera que s'haurà de fer l’enviament del formulari amb les dades des d’aquest portal i únicament per via telemàtica. 

La documentació aportada per un altre canal no es tindrà en compte ni es comptarà a efectes de data de presentació.

Per a realitzar el tràmit, s’haurà d’identificar amb certificat digital (persona física o jurídica) o amb IdCAT Mòbil (persona física). Més informació sobre identificacions digitals.


  • Per tal d’efectuar aquest tràmit, és necessari fer el pagament a l’Ajuntament de Pals la taxa de 60€ per alta nova  o  30€ per canvi de titularitat al següent número de compte i enviar el resguard de pagament a info@pals.cat o bé adjunt a una instància genèrica.

ES60 2100 8125 1623 0003 6606 – La Caixa. Indicar al concepte “HUT + COGNOMS DEL TITULAR”.