Història

Pals, és un conjunt monumental històric molt antic format pel castell, la vila i les muralles. Malgrat no hi han vestigis d'època romana, el seu nom evoca aquest origen, donat que el seu nom prové del llatí "Palus" que significa lloc pantanós, i el castell s'anomenava "Castellarum Montis Aspero" que en català és Mont-aspre.

El castell de Pals fou documentat per primer cop l'any 889 amb el nom de castell de Mont-Aspre quan el rei Odó I de França va fer-li una donació. El segon document, data de l'any 994, per una altre donació feta pels comtes de Barcelona, Ramon Borell i Ermessenda, cedint la torre de Pals i l'església de Sant Pere al bisbe de Girona. A finals del segle X fou propietat de la família del cavaller Gausfred Vidal. El 1065 el senyoriu de Pals retornar als comtes de Barcelona, Ramon Berenguer i Almodis.

Entre l'any 1380 i el 1482 esclaten varies revoltes de camperols anomenades Revolta dels remences que culminen amb la guerra civil catalana contra Joan II. Arran d'aquest conflicte el castell va quedar molt malmès i el monarca va permetre aprofitar les seves pedres per reconstruir l'església de Sant Pere i les muralles de la vila. Només es va conservar la torre circular, coneguda actualment com la Torre de les Hores.

A l'any 1501 i en temps del rei Ferran el Catòlic s'organitza com a municipi independent amb atribucions de vila i poders per imposar tributs.

Bibliografia: 

Jordi CORTÈS - Roser SERRAPals. Quaderns de la Revista de Girona, nº 136 (2008).
Miquel OLIVA PRAT: La villa medieval de Pals Separata de Revista de Girona, nº66 (1974)