L’Ajuntament modifica les bases per les 2 places del programa Brigada Jove per aquest 2021

16/02/2021

L'Ajuntament ha modificat les bases del programa Brigada Jove, que té per objectiu facilitar els recursos i les habilitats personals, socials i tècniques per fomentar la inserció de la joventut de Pals al món laboral. Concretament, s'han ampliat les dues ofertes de treball, que passen a tenir una durada de 2 mesos (juliol i agost), ambdues a mitja jornada.

Es tracta d’una borsa de treball per contractar dues persones entre 16 i 20 anys, empadronat a Pals, des de fa mínim tres mesos, per realitzar tasques d’operari i suport en actes culturals i festius organitzats per l’Ajuntament.

Tots els aspirants han d’estar en possessió de la titulació de graduat en ESO o equivalent. La durada del contracte, com s'ha esmentat anteriorment, serà de dos mesos, en una jornada de vint hores (quatre diàries), de dilluns a divendres, dins la franja horària compresa entre les 8 i les 14 h.

El termini de presentació d’instàncies estarà obert fins al proper 15 de març. Les sol·licitud s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament (plaça Major, 7, 17256, de Pals), en horari d’atenció públic (de dilluns a divendres de 9 a 14 h). La documentació que s’haurà d’entregar, original o compulsada, serà la següent:

  • Currículum vitae
  • Fotocòpia del DNI

Un cop presentada la sol·licitud, els aspirants podran consultar l’estat de tramitació de l’expedient al tauler d’anuncis electrònic i al portal de transparència de l’Ajuntament de Pals. En aquest darrer podran descarregar-se el model d’instància que, obligatòriament, hauran d’emprar per a presentar-se.

Troba les bases reguladores de la convocatòria en els document adjunts.