Modificació del reglament de la prestació del servei públic d’estacionament amb limitació horària

17/03/2021

Consulta prèvia de la modificació del reglament regulador del règim jurídic de la prestació del servei públic d’estacionament amb limitació horària a l’espai públic del municipi de Pals

En exposició pública les modificacions del reglament regulador del règim jurídic de la prestació del servei públic d’estacionament amb limitació horària a l’espai públic del municipi de Pals.

El document que aquí s'inclou adjunt no és encara definitiu i, per tant, no és encara d'aplicació.

El document que finalment s'aprovi pot incloure variacions respecte de l'aprovació inicial.

 

Informació addicional