Nous terminis de recaptació dels rebuts de padró de venciment periòdic

09/06/2020

Es publica al BOP de Girona 104 de 29/05/2020 el nou període de recaptació dels tributs locals següents:

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa de recollida d’escombraries

Taxes habitatges i locals (ex. vàries)

Taxa de cementiri

Podeu consultar el document i tota la informació relacionada en el següent enllaç:

https://www.baixemporda.cat/ca/recaptacio.html