Prestació extraordinària per a subministraments bàsics per a persones afectades per la COVID

29/04/2020

Avui s’ha publicat en el DOGC una Prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

La prestació consisteix en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de 200 euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

Aquesta prestació és compatible amb la percepció d’altres ajuts.

En la resolució que us adjuntem trobareu més detalls com ara les persones que poden ser beneficiàries d’aquesta prestació i el procediment de concessió.

El termini per presentar les sol.licituds comença demà dijous 30 d’abril i fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació. En el següent enllaç trobareu el formulari (disponible a partir del 30/04):

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajuturgencia/

I a continuació la resolució completa del DOGC:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=872655&language=ca_ES