Protocol de prevenció de la companyia SOREA

18/03/2020

Davant l'estat d'alerta per la propagació del Covid-19 i conscients de la inquietud que pot generar entre la població que pugui afectar a un bé bàsic com és l'aigua, SOREA pren mesures per garantir els serveis de subministrament d’aigua i clavegueram dels municipis que gestionen.

Bàsicament, la prioritat de SOREA ha estat la creació d'equips independents de treball operatiu en les àrees de manteniment de xarxa d’aigua i clavegueram, atès que les característiques de l'activitat requereixen una tasca presencial que impossibilita el teletreball. Aquests equips de treball operatiu funcionaran de forma independent, a efectes d'evitar qualsevol risc de contagi i, en cas que es detectés en algun d'ells, haver d'establir un període de quarantena. Aquest operatiu implica la disposició d’un equip de reserva, per garantir la normalitat del treball de subministrament d’aigua en cas que d’establir un període de quarantena sever.

Recordar que s’ha suspès l’atenció al client presencial, posant a disposició canals telemàtics per fer les gestions.