Recollida de residus comerços i grans generadors 

26/05/2020

Els comerços i les activitats econòmiques generen residus que cal gestionar correctament. Tots els establiments comercials i de serveis han de complir una sèrie d'obligacions en matèria de gestió de residus.

L'Ajuntament de Pals ha desplegat un servei de recollida per aquest any 2020 dirigit a regular i ordenar la gestió dels residus comercials, tot prioritzant una sèrie d'aspectes i millorant la freqüència de recollida:

  • separació en origen i reciclatge de les diferents fraccions
  • adaptació a les necessitats específiques de cada sector de producció

Adjuntem calendaris per aquest any 2020, amb els canvis de freqüència del paper/cartró, que passa a ser recollit els dilluns i divendres en comptes dels dimecres. Respecte l’orgànica passa a tres cops per setmana, dilluns, dimecres i divendres ( tot i que amb la situació actual de moment es farà dos dies dilluns i divendres fins al juny).

S'entén per residus comercials els residus generats per l'activitat pròpia del comerç al detall i a l'engròs: comerços, hostaleria i restauració, oficines, serveis, escola, etc.