Tasques d'asfaltatge a diversos carrers del municipi

27/04/2021

Aquestes darreres setmanes han continuat les tasques puntuals de reparació i asfaltatge a diferents punts del municipi emmarcades dins el programa de manteniment de la via pública que l’Ajuntament de Pals impulsa anualment.

A finals de l’any passat, ja es va millorar l’asfaltatge d’alguns punts malmesos de la zona de la platja i actualment les tasques de millora s’estan duent a terme a diversos carrers del centre de Pals, dels Masos, de les urbanitzacions  Pineda de Pals i El Figuerar i el camí del Mas Salvi entre d’altres.

S’han prioritzat les zones on l’asfalt estava més malmès i s’ha procurat que les obres tinguin la menor incidència possible en el trànsit.

L’objectiu d’aquestes actuacions és millorar la qualitat i la viabilitat d’algunes zones, millorant-ne la imatge i la seguretat. La millora era necessària tant pel desgast de la capa de rodadura, com per patologies a l’asfalt, sobretot degudes a les arrels dels arbres (pins), que acabaven provocant forats importants, afectant la seguretat del vial.

Per a la reparació d’aquests vial, s’ha procedit a enderrocar el paviment asfàltic amb mitjans mecànics i manuals, tallar les arrels corresponents i sanejar la base, per posteriorment executar l’estesa i compactació de la subase i posterior estesa i compactació del paviment bituminós.